Spanning Op De Arbeidsmarkt - Recruitment Verandert - de Selectie

Spanning op de arbeidsmarkt – recruitment verandert

spanning arbeidsmarkt

 

Spanning op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures groeit. En toch is het mogelijk: nooit meer vacatures. Want wij doen het anders. Er wordt gezegd dat te kort aan mensen de nieuwe crisis is. Is dat echt zo? En hoe kun je hier het beste op inspelen? Bovenstaande afbeelding van de Intelligence Group laat je in ieder geval zien wat op dit moment de meest effectieve tools zijn.

Spanning op de arbeidsmarkt

Iedereen in recruitment-land heeft het erover. En ook daarbuiten wordt er gesproken over een nieuwe crisis. Want er is overal personeelstekort. Zowel vanuit werkgevers als werknemers zijn die verhalen te horen. Ook de geluiden vanuit bijvoorbeeld het UWV of het NOS Nieuws bevestigen het beeld.

Arbeidsmarktcrisis

Nederland zit in een arbeidsmarktcrisis. De arbeidsmarkt is de interactie tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid. Arbeid – oftewel werk – staat voor arbeidskrachten oftewel werknemers. De arbeidsmarkt kan krap zijn of ruim. Bij een ruime arbeidsmarkt is er een groot aanbod aan mensen en weinig vraag naar die mensen. En bij een krappe arbeidsmarkt is het aanbod van mensen dus klein en is er veel vraag.

Tekort aan personeel

Er is te veel werk voor te weinig mensen. Terwijl het tijdens de coronacrisis precies andersom was. Toen konden we spreken van te weinig werk voor veel mensen. Er is overal een schrijnend personeelstekort in 2021 – maar is dat eigenlijk wel echt zo?

War for talent is onzin

Overal lees je over de war for talent. De Selectie doet daar niet aan mee. Wij durven te zeggen dat wij het beste recruitment bureau zijn. En er zijn vele werving- en selectiebureaus die worden geroemd als beste recruitment bureaus terwijl die dat helemaal niet zijn.

De war for talent is eigenlijk onzin. Hoezo oorlog? Ja, het klopt dat hoogleraren en arbeidsmarktdeskundigen dit beweren. En ja, het klopt ook dat wij het tegendeel beweren.

Kun je een oorlog winnen?

Als je het aan ons vraagt, zijn er in een oorlog alleen maar verliezers. Dat geldt voor iedere oorlog. En een echte oorlog is natuurlijk niet simpel en al helemaal niet simpel op te lossen.

Maar de war for talent slaat nergens op.

Er zijn nog steeds mensen werkloos

Hoe kan het dan dat er personeelstekort is? Waarom vinden zoveel geschikte en gekwalificeerde mensen geen baan die bij hen past? En waarom hebben zoveel bedrijven dan allerlei vacatures die ze niet krijgen ingevuld?

Je kunt vergrijzing noemen als een oorzaak voor de spanning op de arbeidsmarkt. Er komen steeds meer mensen die geen werk meer kunnen doen. De bevolking groeit en mensen worden ouder. Maar nog steeds zijn er vele werklozen. En er komen toch ook vele nieuwe opgeleide jonge mensen bij?

Ergens klopt er dan iets niet.

Buitenlandse arbeidskrachten

Een oplossing voor het tekort aan personeel – genoemd door arbeidsmarktdeskundigen – is om arbeidskrachten uit het buitenland te halen. Nog zo’n tegenstrijdige uitspraak. Je hoort namelijk ook vaak berichten dat de banen worden ingepikt door goedkopere arbeidskrachten uit het buitenland. Juist daardoor zouden er mensen werkloos zijn.

Werken is niet aantrekkelijk

Voor een heleboel mensen in Nederland is het niet aantrekkelijk om te werken. Niet omdat het niet leuk zou zijn. Maar omdat het voor veel mensen meer oplevert om niks te doen.

Ja het is raar.

Maar waar.

Meer inkomsten met minder werk

Wanneer je een goedbetaalde functie hebt, gaat dit fenomeen niet op. Maar als je tot de lager opgeleiden behoort, of zelfs tot de hoger opgeleiden maar dan die met de minder goede salarissen, dan loont het om niet te werken.

Het is uitgerekend. Het eerste stel werkt zich allebei fulltime te pletter in een fabriek. Daarmee kunnen ze net aan de huur betalen. Maar ze houden amper iets over om van te leven en om voor hun twee kinderen te zorgen. Het tweede stel heeft ook twee kinderen en is werkloos. Ze krijgen een uitkering en alle toeslagen die er zijn.

Het eerste werkende stel houdt per maand minder over dan het tweede werkloze stel.

Onbenut arbeidspotentieel

Er zijn ook een hoop mensen die wel kunnen werken, maar dat niet doen. Dat zijn de mensen die werkloos zijn, maar die niet bekend zijn als werkzoekenden. Mensen die bewust niet werken of een tijd bewust niet hebben gewerkt. Ook mensen die parttime werken en graag meer willen werken, worden onbenut arbeidspotentieel genoemd.

Talent is er genoeg.

Maar dan moet je het wel weten te vinden. Of het talent moet serieus worden genomen.

Vaardigheden of diploma’s en werkervaring

Werkgevers zoeken te krap. De markt is niet zozeer krap, maar er wordt vaak niet goed gezocht.

Meer mensen moeten een kans krijgen. Wanneer de focus ligt op vaardigheden, zijn er veel meer mensen geschikt voor een functie. Vaak wordt nog alleen gekeken naar werkervaring in precies dezelfde functie. Of naar de specifieke diploma’s. Dat is lang niet altijd nodig.

Voor veel beroepen zijn er mogelijkheden om personeel aan te nemen op basis van vaardigheden en kwaliteiten.

De spanning op de arbeidsmarkt hoeft geen probleem te zijn

Het gaat dus niet per se om het aantal werklozen en werkzoekenden en het aantal vacatures dat leeg staat. Het echte probleem is de mismatch.

Er moet een juiste match zijn tussen de vacature en de persoon.

Bedrijven zoeken alleen personeel in een crisissituatie

Dat is de verkeerde aanpak. Je moet juist op zoek gaan naar personeel als het niet onmiddellijk nodig is. Maar dat vinden de meeste bedrijven nog enorm lastig. Die weten niet wat ze daarmee aan moeten.

Nooit meer een vacature – dat kan echt.

Als je maar preventief te werk gaat.

Circulair recruitment – wat is dat?

De Selectie heeft circulair recruitment als preventief en duurzaam alternatief.

Het belangrijkste wat je als werkgever moet doen om vacatures te voorkomen, is vooruit kijken. Dat hoef je niet alleen te doen. Want wij zijn daar juist goed in. Met smart recruitment van De Selectie en ons circulair recruitment – gebaseerd op het vinden en behouden van het juiste talent – ben je straks van je vacatures af.

Hoezo spanning op de arbeidsmarkt?

Situatie voor en na corona

De krapte op de arbeidsmarkt wordt ook opgesplitst in voor en na corona. Volgens arbeidsmarktdeskundigen was het aantal vacatures dat leeg staat voor corona ook al zo groot. Toen lag het grootste probleem vooral in het onderwijs, de zorg, in de ICT en techniek. Daar was amper aan genoeg gekwalificeerd personeel te komen.

Met de coronacrisis was er even sprake van een verandering hierin. Er kwamen toen juist zorgen over een snel oplopende werkloosheid. En toch valt ook hier weer de tegenstrijdigheid op. Want de tekorten in de zorg liepen juist verder op. De cijfers worden in zijn algemeenheid getoond. Inmiddels is het aantal werklozen weer gedaald.

Vraag naar personeel

Nu de economie weer kan herstellen na corona, omdat de maatschappij weer open kan en er weer meer vraag is naar personeel, loopt de krapte weer op. Dat is vooral te merken in de beroepen die voor de coronacrisis ook al tekorten hadden, zoals bij monteurs, onderwijzend personeel en allerlei technische functies. Maar dus ook bij de branches die door de coronacrisis hard geraakt zijn.

De spanning op de arbeidsmarkt als gevolg van de coronabeperkingen is op dit moment vooral te voelen in de horeca en de evenementenbranche. Hier zijn vele mensen ander werk gaan doen.

Maar die gekwalificeerde mensen zijn er dus wel. Ergens.

Bedrijven die het preventief hebben aangepakt hebben nergens last van

En dat is wat wij bij De Selectie dus altijd willen doen. Het preventief aanpakken. Want dat werkt.

Werkgevers die op dit moment makkelijk aan personeel komen, hebben in feite zelf gezorgd voor hun goede imago – hun employer branding. Want er is sprake van een goede werksfeer en vertrouwen. De oplossing van die bedrijven was om tijdens de coronacrisis hun personeel tijdelijk ergens anders te laten werken – oftewel te detacheren.

Mensen die tijdens corona dus wel moesten vertrekken, maar hun baan tegelijkertijd konden behouden, kunnen nu makkelijk terug. En dat willen ze ook.

Mismatch

Vacatures worden soms niet eens meer geplaatst. Er is een voortdurende mismatch tussen vraag en aanbod. En die is op dit moment enorm hoog. Het tekort aan personeel zal in sommige branches wel weer wat dalen, maar de echte mismatch zal niet zomaar weggaan.

Het verschil tussen wat werknemers te bieden hebben en wat werkgevers vragen, is een probleem dat nog lang zal bestaan. Tenminste als we op deze manier doorgaan. Niet elke werknemer heeft de juiste vaardigheden. En de regio waar de banen zijn, speelt ook een grote rol in het wel of niet solliciteren op een bepaalde functie.

Genoemd wordt dat niet iedereen bereid is om te verhuizen voor een baan – maar het vinden van een huis is sowieso ook een gigantisch probleem. Er is ook sprake van een reusachtig tekort aan woningen.

Alle problemen hangen met elkaar samen

In sommige beroepen zal de schaarste aan personeel blijven. De nood aan personeel in het onderwijs en de zorg zal onverminderd hoog blijven. Als reden hiervoor wordt ook weer de vergrijzing genoemd. Veel oudere leerkrachten en docenten gaan met pensioen. Dat geldt ook voor de mensen in de zorg.

Het echte probleem is niet altijd het tekort aan goed personeel

Het echte probleem ligt niet in het feit dat er te weinig goed personeel is. Veel goed personeel bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg is afgehaakt. Gestopt.

En dan niet zoals de horecamensen die tijdelijk moesten stoppen vanwege corona, maar nu misschien weer terug willen of kunnen.

Wat is de echte oorzaak van de mismatch?

Als je het probleem wil oplossen – bijvoorbeeld het tekort aan personeel in het onderwijs – is het nodig serieus te kijken hoe het komt dat zoveel geschikt personeel ermee ophoudt. En daar dan iets aan doen.

Als er wel echte tekorten zijn – dus niet dat het goede personeel met de juiste opleiding ergens anders rondloopt – dan is het belangrijk te kijken waarom dat zo is.

Waar, wat, waarom, hoe?

Waar zoek je naar als werkgever? Wat zoek je als werknemer? Wat voor opleidingen doen jongeren? Waarom wel of niet? Waarom worden sommige opleidingen afgeschaft, terwijl er wel vraag is naar mensen met die kwaliteiten? Hoe komt het dat op veel vacatures niet wordt gereageerd? Waarom worden mensen met de juiste opleiding en ervaring lang niet allemaal uitgenodigd voor een gesprek? Waarom wordt er door sommige bedrijven zoveel geld besteed aan het vinden van de juiste kandidaat, terwijl die na een paar maanden weer ergens anders gaat werken?

Te kritisch

Veel bedrijven kijken te kritisch. Er worden zware eisen gesteld bij vacatures. Werkzoekenden worden niet uitgenodigd op gesprek – alleen op basis van een brief en cv.

Er worden mensen niet uitgenodigd vanwege een buitenlandse naam of vanwege een gat in hun cv. Of vanwege hun leeftijd. Er is niet alleen sprake van te kritisch kijken, maar zelfs van discriminatie.

Werkzoekenden reageren niet op vacatures

Omdat de eisen in vacatures meestal zo hoog zijn, wordt er door veel in theorie geschikt personeel niet eens gereageerd. Want het zijn allemaal harde eisen.

Als werkzoekende krijg je bij je reacties op vacatures vaak niet eens iets terug te horen. Je steekt zoveel aandacht in een mooie brief en dan hoor je totaal niets. Dat is erg demotiverend.

Werving- en selectiebureaus plaatsen vacatures zonder de werkgever erbij

Hoe moet je daar nou op solliciteren? Je wil toch weten waar je gaat werken? Anders kun je sowieso geen goede brief schrijven. Misschien wil je daar niet eens aangenomen worden. De match is bij voorbaat al mislukt. Het is belangrijk dat de sollicitant en de werkgever bij elkaar passen. Het gaat niet alleen om de baan zelf.

De match kan alleen slagen als het op alle fronten past. Dit is ook alweer een grote oorzaak van de vele mismatches op de arbeidsmarkt.

Werkervaring of opleiding

Bij sommige beroepen tellen de registraties zwaarder dan vijfentwintig jaar werkervaring, zoals binnen de jeugdzorg. Bepaalde beroepsregistraties zijn alleen toegankelijk met de meest recente opleidingen. De onuitputtelijke ervaring van professionals die al langere tijd op dezelfde plek zitten, wordt niet gelijkgesteld aan zo’n registratie. En bij sollicitaties is die registratie een harde eis.

Daardoor komen juist jonge onervaren mensen eerder aan het werk dan de ervaren oude rotten in het vak. Vele belangrijke en relevante kennis gaat hierdoor verloren.

Kwaliteit van het werk lijdt eronder

Er is een grote discrepantie tussen wat er wordt gevraagd en wat er wordt gezocht en wat er als gevolg daarvan wordt aangeboden en gevonden. Zelfs de kwaliteit van het werk lijdt hieronder.

En er heerst vele onvrede onder de werkzoekenden. Hierdoor gaat er ook weer geschikt personeel verloren, dat zijn talent op een andere manier gaat inzetten of gewoon werkloos blijft.

Jongeren en keuzestress

Waar ben je goed in? Wat is leuk om te gaan doen? Bijna niemand weet dat zo jong. Dat leer je pas wanneer je het echt gaat doen. Welk vakkenpakket moet je nemen? Welke opleiding kan en wil je kiezen? Vele mensen rollen maar ergens in.

Tegenwoordig wordt het iets makkelijker om nog een andere richting uit te gaan of ander werk te gaan doen. Vroeger bleef je gewoon vijfenveertig jaar bij dezelfde baas. Maar wanneer het makkelijker is om te switchen, kan dat ook al een hoop problemen in de spanning op de arbeidsmarkt oplossen.

Onderwijs en praktijk

Opleidingen sluiten niet goed aan bij de praktijk. Aan de ene kant worden jongeren juist eerder aangenomen voor een baan dan ouderen. Ondanks het feit dat die ouderen veel meer werkervaring hebben. De gedachte is dat jongeren meer flexibel zijn en nog gevormd kunnen worden.

Aan de andere kant word je als jongere juist minder snel aangenomen dan een ouder iemand. Je staat buiten spel omdat je net van school komt en geen praktijkervaring hebt. De opleidingen zijn tegenwoordig wel meer praktisch gericht, maar je kunt als net afgestudeerde vaak echt niet aan een baan komen. Voor sommige beroepen is zoveel gedegen kennis nodig dat je dan altijd misgrijpt.

Paradox – de schijnbare tegenstelling

De spanning op de arbeidsmarkt hangt aan elkaar van schijnbare tegenstellingen. En ook van echte tegenstellingen.

Aan de ene kant zijn er feitelijke tekorten, aan de andere kant totaal niet.

Opleiding, kennis, vaardigheden, leeftijd, achtergrond, ervaring, interesses, verkeerde keuzes, motivatie, talent, mogelijkheden, milieu, steun, kansen, financiële middelen, manieren van werk zoeken, manieren van werk aanbieden, manieren van matches maken, economische factoren, geslacht, kleur, geluk.

En nog meer.

Alles hangt met elkaar samen

Wij geloven dat recruitment verandert.

Dat het moet veranderen.

Recruitment verandert van ongrijpbaar, lastig en duur, naar voorspelbaar, leuk en betaalbaar.

Nooit meer vacatures – niemand begrijpt het als wij dat zeggen

Maar wij geloven dat het kan. Echt.

De kunst is het juiste talent op de juiste plaats te zetten. Door te kijken naar de mogelijkheden in plaats van naar de onmogelijkheden. En dat doen we met jou samen. Omdat jij een talent bent, of omdat je een werkgever bent die op zoek is naar het juiste talent.

En iedereen heeft een talent.

Met smart recruitment van De Selectie en ons circulair recruitment in De Talentpool doen we het duurzaam en preventief.

Gewoon goed. Anders dan de anderen en daarom werkt het.

jouw recruitment marketing team