Recruitment Marketing: Juist In De Zomer - de Selectie

Recruitment marketing: juist in de zomer

 

recruitment marketing

Recruitment marketing is keihard nodig om in contact te komen met mensen, ze binnen te halen én te houden. De zomer is het moment bij uitstek om daar werk van te maken.

‘Waar zit onze doelgroep en wat vindt deze belangrijk? Wie zijn onze concurrenten en wat is ons onderscheidend vermogen? Dat doelgroepgericht denken heeft echt wel een vlucht genomen de afgelopen jaren en dat is een erg positieve ontwikkeling.’

Michiel Martens – oprichter De Selectie en De Selectie Recruitment Academy

‘Bedrijven die onvoldoende aandacht besteden aan hun employer brand krijgen het erg lastig. Daar gaat echt een personeelstekort ontstaan.’

Kayra Verweij – lead recruitment marketing en corporate recruiter De Selectie

Corporate recruiter + recruitment marketeer = continuïteit

Steeds meer bedrijven gaan inzien dat het nodig is om te investeren in recruitment marketing. Dit doet ook recht aan het vak als corporate recruiter en recruitment marketeer.

‘Continuïteit kunnen bieden aan je klanten doordat medewerkers bij je blijven, is een enorm groot voordeel voor de organisatie.’

‘Wanneer je als organisatie de recruitment marketing goed op orde hebt, laat je meer zien van jouw bedrijf en kunnen potentiële medewerkers beter inschatten of het goed bij hen past. Hierdoor ontstaan betere en duurzamere matches.’

Michiel Martens

Wat is de kracht van je organisatie?

Als organisatie moet je aan de buitenwereld vertellen wat je kracht is. Waarom zouden mensen bij jou willen werken?

Een voorbeeld van een geslaagde recruitment marketing strategie is de ontwikkeling bij Intersnack. Op het moment dat De Selectie daar binnenkwam, was het moeilijk om collega’s te vinden. Maar nu lopen de mailboxen vol met de vele sollicitaties.

‘Intersnack staat nu bekend als goede werkgever. Het is duidelijk hoe ze in de markt staan. Daardoor ontstaan leuke teams met mensen die elkaar kunnen vinden. Als je weet wie je als organisatie bent en hoe je teams zijn, dan weet je welke mensen bij je passen.’

Kayra Verweij

Impact van recruitment marketing in je recruitment strategie

Recruitment marketing heeft ontzettend veel impact en nog veel meer dan in het verleden. De Selectie startte in 2017 – nog niet heel lang geleden – en recruitment marketing stond nog in de kinderschoenen. Het heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en het speelt een enorme rol in je recruitment strategie.

Het team van De Selectie ontwikkelt zich ook buitengewoon. Wij zetten zelf bewust recruitment marketing in en doen dit hetzelfde voor onze klanten. We weten hoe je de juiste mensen aantrekt én binnenhoudt.

Strijden voor klanten en personeel

Een aantal jaar geleden lag de focus op de strijd om klanten. Het was belangrijk dat leads werden omgezet in verkoop en dat je een goed ingericht sales apparaat had. Een helder salesplan, een team van accountmanagers, een CRM-systeem, beurzen afgaan, bewerken van de markt en zichtbaar zijn. Recruitment was daarbij vergeleken een ondergeschoven kindje.

Je hebt altijd twee doelgroepen: je klanten en je personeel. Het is een wisselwerking tussen de arbeidsmarkt en de afzetmarkt. Naarmate de vraag naar medewerkers en de schaarste toenamen, werd de strijd om collega’s groter dan de strijd om klanten.

Innovatief denken en je werkgeversmerk

Marketing ontwikkelde zich tot een serieus vak. Het is nodig je EVP te onderzoeken om tot een goede vertaling te komen naar je werkgeversmerk. Je employer brand is belangrijker dan ooit.

‘Ik denk dat we zelf bij De Selectie het beste voorbeeld zijn. Een goede employee value proposition – EVP – is onmisbaar voor een succesvol employer brand.’

‘Wat we doen bij klanten is een EVP onderzoek. Bij de huidige medewerkers achterhalen we wat de kracht is om daar te werken. En we brengen de doelgroep in kaart. Dan kijk je waar de overlap zit; waar worden beide enthousiast van? Dat vertaalt zich in je employer brand.’

Kayra Verweij

Recruitment marketing is dé toekomst

‘Recruitment marketing gaat in de toekomst steeds essentiëler worden. Met recruitment alleen gaan we het niet meer redden. Dat merk je nu ook al in de werving.’

‘Wie ben je zelf als organisatie? Hoe zien de collega’s eruit die bij jou willen werken? Wat hebben die nodig om bij jou gelukkig te worden? Dat wordt in de toekomst het belangrijkst.’

Kayra Verweij

In de zomermaanden moet je het verschil maken

In het verleden zag je dat in de zomermaanden alle recruitmentactiviteiten op een laag pitje stonden. Maar het zijn juist die maanden waarin je verschil kunt – en moet – maken.

‘Iedereen is tegenwoordig dag en nacht bereikbaar en online; ook op vakantie. Hét moment om je als potentiële werkgever te presenteren aan je doelgroep.’

Michiel Martens

De zomer is de periode van bezinning. Mensen vragen zich af of ze wel op de goede plek zitten. Gaan ze na de vakantie graag weer aan het werk of niet?

Top of mind

Je kunt je latent werkzoekenden bereiken door doelgroepgerichte campagnes. Als ze bedenken dat het toch tijd is voor iets anders, dan wil je goed in beeld zijn bij die mensen. Top of mind zijn als ze een nieuwe baan overwegen.

Een succesvolle organisatie gaat van traditioneel naar innovatief denken. Hoe goed ben jij in beeld deze zomer?

jouw recruitment marketing team