Recruitment is Teamwork - de Selectie

Recruitment is teamwork

recruitment is teamwork

Recruitment is teamwork. Samenwerken op meerdere niveaus en investeren in de eigen kracht van een bedrijf – dat is de kracht van De Selectie. De Selectie maakt het verschil op de arbeidsmarkt – met teamwork. Want het geheel is meer dan de som der delen.

Elke vacature is teamwork

Iedere vacature pakken wij aan met een heel team. Onze corporate recruiter, recruitment marketeer en recruitment coördinator bundelen hun krachten met het team van onze opdrachtgever.

Een ijzersterke formule: onze kennis, kunde en capaciteit in combinatie met het netwerk en de expertise die aanwezig zijn binnen een bedrijf. Wij spelen niet alleen in het shirt van onze klant, wij spelen echt samen met onze klant.

Wij werken met onze klanten samen

Onze klanten willen graag de regie hebben over hun eigen werving. Daarom werken wij met onze klanten samen. De Selectie vult het team van de klant alleen aan waar het nodig is. Want het doel is om op de langere termijn steeds minder nodig te zijn.

Recruitment is teamwork

Een recruiter bij De Selectie bekijkt alles als een geheel. Samenwerken staat dus centraal. Behalve dat dit goede resultaten en tevreden klanten oplevert, resulteert dit ook in de fijne informele werksfeer binnen onze organisatie. We werken ook samen als team omdat we dat leuk vinden.

Geschikt talent wordt vaak niet gevonden

Het komt vaak voor dat het geschikte talent niet wordt gevonden, omdat er te weinig kennis en tijd is binnen een organisatie. Met RPO wordt dan intern het recruitment opgezet. RPO – Recruitment Process Outsourcing – is het uitbesteden van het recruitment proces aan een derde partij, bijvoorbeeld een recruiter of recruitment bureau genoemd.

Het recruitment wordt beheerd en gecoördineerd uit naam van de klant en op locatie bij de klant. De corporate recruiter is fysiek aanwezig binnen de organisatie zodat die het bedrijf echt kent.

Recruitment teamwork voor het midden- en kleinbedrijf

De MKB – het midden- en kleinbedrijf – is de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Die ondernemers durven risico’s te nemen en creëren banen. Maar ze hebben zelf ook personeel nodig.

Zovele grote bedrijven waar makkelijk 100 vacatures per jaar voorbij komen, worden aan alle kanten bediend. Geld zat om te besteden aan recruitment.

Maar hoe komen de bedrijven met drie tot tien vacatures aan geschikt personeel?

Corporate recruitment per vacature is de ultieme oplossing

De Selectie wil de enige oplossing zijn voor MKB bedrijven. En De Selectie is een organisatie die altijd zichzelf in twijfel trekt. Het is belangrijk om echt een toegevoegde waarde te hebben.

En corporate recruitment per vacature is de ultieme oplossing voor die kleine en middelgrote bedrijven.

Samenwerken op meerdere niveaus en investeren in de eigen kracht van een MKB bedrijf – dat is onze kracht.

Meer vacatures dan werkzoekenden

De werknemers zijn niet aan te slepen.

Dit wordt gezien als slecht nieuws. Terwijl vorig jaar werd geklaagd over de verschrikkelijke krimp van de economie. Lage werkloosheid is juist dat wat kabinetten graag wilden. Wat iedereen wilde. Maar nu het zover is, blijkt dat geen oplossing – juist een probleem.

Vacatures moeten vervuld worden maar lonen mogen niet stijgen

Er zijn serieuze problemen op het gebied van onderwijs, de zorg en de techniek. Maar dat is een gevolg van het te weinig investeren in die sectoren en een nog steeds achterblijvende interesse in die richtingen.

Er wordt geklaagd over personeelstekorten en minder reacties op vacatures, maar is er wel echt een tekort aan goed personeel? Wij denken van niet.

Oplossingen moeten gezocht worden in goed doordachte plannen en lange termijn oplossingen. Die vaak chronische problemen kunnen niet worden toegeschreven aan de krapte op de arbeidsmarkt.

Een krappe arbeidsmarkt geeft mogelijkheden

Juist kansen om die lonen te laten stijgen. Kansen om mensen die al lang aan de kant staan aan werk te helpen. Het is belangrijk om te kijken naar het talent van mensen en daar gebruik van te maken in plaats van alleen kijken naar cv en leeftijd.

Mensen die gebruik maken van hun talent zijn blij en floreren. Die blijven bij een werkgever ook al zijn er genoeg andere plekken. Die willen niet thuis zitten, maar willen zich ontwikkelen en blijven leren.

Bij De Selectie is recruitment altijd teamwork

De Selectie heeft een gouden combinatie ontdekt en weet die ook doeltreffend in te zetten. We combineren jarenlange recruitment ervaring  en snelle werving en selectie met corporate recruitment per vacature en met recruitment marketing. Dit recruitment zorgt ervoor dat je vacatures ingevuld worden én dat ze ingevuld blijven.

Dus wil je van je probleem met oneindig oningevulde vacatures af? En ook nog zelf de regie daarin krijgen en houden?

Bel ons even.

jouw recruitment marketing team