Personeelstekort Oplossen met Werkgeluk - de Selectie

Personeelstekort oplossen met werkgeluk

personeelstekort oplossen met werkgeluk

Je personeelstekort oplossen door te werken aan werkgeluk. Het welzijn van je medewerkers heeft alles te maken met het personeelstekort waar je last van hebt. Want mocht het je nog niet duidelijk zijn: de grootste krapte is echt niet voorbij.

Aantal vacatures op recordhoogte

In een artikel van de NOS is te lezen dat de werkdruk oploopt door personeelsgebrek en dat het aantal vacatures op recordhoogte is:

Begin april dacht 23 procent van de ondernemers het personeelsbestand uit te breiden, begin juli bleek dat slechts 9 procent van hen daarin was geslaagd.

Goed opgeleide corporate recruiters kunnen het verschil maken.

Corporate recruiters opgeleid volgens het totale-recruitment-principe

Dat zijn onze recruiters die veel breder en verder kijken dan een cv en een functieomschrijving. De Selectie heeft corporate recruiters voor jou klaarstaan – recruiters die volgens het totale-recruitment-principe worden opgeleid bij De Selectie Recruitment Academy.

In werving en selectie is iedereen altijd op zoek naar de beste kandidaat voor een functie. Maar wanneer je vraagt hoe die beste kandidaat dan precies gedefinieerd is, dan blijft het meestal angstvallig stil. Dan speelt het gevoel op. Je intuïtie en moeilijk te omschrijven lessen uit het verleden waarbij het dus verkeerd is gegaan.

En juist daar begint goed recruitment.

Recruitment is marketing

Recruitment is marketing zeggen ze tegenwoordig steeds vaker. Misschien gaat het nog wel verder dan dat. Er is recruitment nodig waarbij interactie centraal staat, in plaats van het tot nu toe vaak gebruikelijke eenrichtingsverkeer.

Het doel is niet langer vacatures invullen, maar het creëren van betrokkenheid en interesse bij de mensen die in de toekomst mogelijk je kandidaten zijn. En dat heeft weer te maken met een goede marketingstrategie.

Het mentale welzijn van je medewerkers

En dan je personeel behouden. Steeds meer wordt duidelijk dat de oplossing ligt in hoe je omgaat met het mentale welzijn van je medewerkers. Je kunt je personeelstekort te lijf gaan of zelfs oplossen door aandacht te besteden aan werkgeluk.

De snelst groeiende bedrijven onderscheiden zich van de achterblijvers door bovengemiddelde prestaties als het gaat om het welzijn van de medewerkers. Mentale gezondheid. En daarnaast is aandacht voor welzijn ook erg belangrijk voor het aantrekken van personeel. Minder aandacht hiervoor kan tegenwoordig zelfs gevolgen hebben voor het voortbestaan van een bedrijf.

Werken heeft een andere betekenis

Werken heeft in de loop der jaren een andere betekenis gekregen. Vroeger werkte je alleen maar om te kunnen leven. Het was alleen een middel om brood op de plank te krijgen.

Werken deed je niet per se voor je plezier. Je probeerde het beste van te maken van waar je in was gerold. Andere keuzes maken, opleidingen volgen, van loopbaan veranderen of werken aan je persoonlijke ontwikkeling – dat was allemaal niet gebruikelijk in het werk.

Moeten werken of willen werken

Tegenwoordig hebben we het vaak niet meer over moeten werken, maar over werkgeluk. Werken is niet langer alleen een middel om geld te verdienen. Het is vaak ook leuk. We kiezen bewust voor die opleiding of baan. Je hebt er sociale contacten en ontwikkelt je als professional en als mens.

Als je niet werkt is dat vaak een gemis. Voor velen voelt dat als niet volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Zeker als je graag wil werken en genoeg te bieden hebt, maar weinig kansen krijgt. Omdat je niet aan het ideale plaatje voldoet. Zelfs in de krappe arbeidsmarkt zijn er nog mensen die niet aan een baan komen.

Worden jouw medewerkers gelukkig van hun werk?

Je werkt een groot deel van je leven en het kan je zoveel meer brengen dan een inkomen. Word jij gelukkig van je werk? Worden jouw medewerkers gelukkig van hun werk? Je personeelstekort kun je oplossen door aandacht te besteden aan werkgeluk.

De krapte en de personeelstekorten. Hoe hebben die dan te maken met het welzijn van je medewerkers? Het gaat er niet alleen om dat het goed doen op welzijn aantrekkelijk is voor je eventuele nieuwe medewerkers – ook het omgekeerde geldt. Doe je het minder goed op welzijn, dan ontstaat er een cirkel naar beneden. Want door extra verzuim ontstaat er meer werkdruk, waardoor meer mensen zich ziek melden.

Maar alleen vacatures uitzetten helpt dus niet.

De economische ontwikkeling

Zodra de economische groei afneemt, stijgt het welzijn van werknemers. En andersom. Het welzijn van werknemers staat haaks op de economische ontwikkeling.

Maar het welzijn van je werknemers is essentieel vanwege de aanhoudende personeelstekorten. Wanneer je daar te weinig aandacht voor hebt, zul je goede mensen zien vertrekken. Je bedrijf sluiten – in diverse sectoren gebeurt dit al.

De afgelopen tijd lag de focus voor velen op overleven. Investeren in je personeel was voor velen een secundaire taak. Maar om een groei te maken of in ieder geval te kunnen blijven bestaan, is het belangrijk je personeelsbeleid primair te maken. Want door goed presterende werknemers kan je organisatie groeien.

Je personeelstekort oplossen door te werken aan werkgeluk

Het is geen toeval dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor het werkgeluk van hun medewerkers. Want daarmee kun je je personeelstekort oplossen. Werkgelukkige medewerkers presteren beter, zijn minder vaak ziek, zorgen voor een goede sfeer op de werkvloer en voor tevreden klanten.

Wat maakt mensen dan gelukkig op het werk?

Respect en vrijheid

Belangrijk is een cultuur waarin mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Werknemers voelen zich veilig en prettig bij een goede relatie met hun collega’s en hun leidinggevende.

Er moet voldoende uitdaging zijn en de vrijheid om te experimenteren met daarbij goede begeleiding. Juist minder autonomie voor werknemers is slecht voor hun welbevinden. Wanneer er mogelijkheden aanwezig zijn om het beste van zichzelf te laten zien en steeds beter te kunnen worden, voelen mensen zich op hun best.

Uitdaging en presteren

Want presteren doen we niet alleen om een doel te bereiken. Velen van ons vinden presteren op zichzelf fijn. Mensen die veel uitdaging op het werk ervaren, zien hun werk als een plek om hun eigen kennis en vaardigheden te versterken.

De taken mogen alleen niet teveel uitdagend zijn. En het is belangrijk dat duidelijk is waaraan een goede prestatie voldoet. Want als medewerkers onzeker zijn over hun functioneren, geeft dat stress. En negatieve stress staat hun welzijn in de weg. Medewerkers die zich uitgedaagd voelen, leren sneller, zijn meer betrokken en werken effectiever.

Betekenis en positiviteit

Veel werknemers staan erg positief tegenover hun werk en ervaren het als betekenisvol. Het is ook belangrijk dat medewerkers het gevoel hebben dat hun werk een duidelijk doel heeft. Wanneer iemand zijn werk belangrijk vindt en betrokken is bij het eindresultaat, heeft dit een positief effect op het welzijn.

Mensen die veel positieve emoties hebben, presteren beter en zijn meer geconcentreerd. Wanneer iemand zich goed voelt, maakt die makkelijker contact, is die creatiever, kan die beter omgaan met negatieve emoties en meer openstaan voor nieuwe informatie. Om te zorgen dat je medewerkers zich goed voelen, zijn dus positieve emoties nodig.

Tevredenheid, plezier, hoop, veiligheid, vertrouwen, intrinsieke motivatie.

Werkomstandigheden en ontwikkeling

Werkomstandigheden hebben uiteraard invloed op welzijn. Bijna overbodig om op te noemen. Comfort of werkuren zijn tegenwoordig van groot belang. Medewerkers nemen geen genoegen meer met slechte werkomstandigheden. Juist het tegenovergestelde.

Investeren in de ontwikkeling van je medewerkers speelt ook een niet te onderschatten rol in hun gevoel van welbevinden. En dus in het behoud van je personeel. Wanneer je je werknemers regelmatig bijschoolt, voelen ze zich fijner. Maar je hebt daar ook zelf de voordelen van en meer kans dat ze graag voor jou willen blijven werken.

Heb jij jouw selectie al rond?

De Selectie gelooft in een holistische recruitment aanpak. Want een vacature staat nooit op zichzelf. Onze visie gaat uit van het principe dat alles met elkaar is verbonden. Wij noemen dit het totale-recruitment-principe. We laten niets aan het toeval over.

De Selectie levert recruitment op academisch niveau: elke opdracht begint bij ons met een onderzoeksvraag. Dankzij onze aanpak en een goed doordacht en uitgewerkt proces hebben wij toegevoegde waarde bij elk wervingsprobleem. En maken we werk van werkgeluk.

De Selectie heeft corporate recruiters voor je klaarstaan – recruiters die volgens dit totale-recruitment-principe worden opgeleid bij De Selectie Recruitment Academy.

Wil je weten welke spelers wij nog beschikbaar hebben om jouw team te komen ondersteunen? We horen graag van je.

jouw recruitment marketing team