Opleiding Ultimate Recruiter: Sparren Is Belangrijk - de Selectie

Opleiding Ultimate Recruiter: goed kunnen sparren is belangrijk

opleiding recruiter

Opleiding Ultimate Recruiter bij De Selectie Recruitment Academy: goed kunnen sparren is belangrijk. Je leert alles over het vak recruitment in De Recruitment Academy van De Selectie. En dus ook letterlijk sparren oftewel rammen.

Sparren of rammen

Sparren – Samen Scherp Trainen. Die trainingsdag staat onder andere in het teken van de recruitercode, mbti en wet- en regelgeving. En daarbij een speciale training over sparren.

Goed kunnen sparren is belangrijk. Sparren is een trainingsvorm waarin je elkaar goed voorbereidt op wat je tijdens een gevecht tegen kunt komen. Door scherp te sparren maak je elkaar beter, leer je elkaar beter reageren en leer je anticiperen op (onverwachte) situaties.

Wij vinden het dus ook belangrijk dat we goed leren sparren. Want we sparren als corporate recruiters dagelijks met collega’s, met klanten en met sollicitanten. Nu zijn we allemaal weer een stukje scherper. Lekker om na al die theorie nog even te mogen rammen.

Opleiding Ultimate Recruiter: ken je recruitercode

Wat is integer recruitment?

De recruitercode geeft aan wat er allemaal van een goede recruiter verwacht mag worden. Het is een samenhangend geheel van praktische richtlijnen, ethische principes, regels en opvattingen die je als recruiter zou moeten hanteren bij het uitoefenen van het vak.

Recruitment is een vak

De maatschappij, de politiek en zelfs kandidaten zijn kritisch over het werk van recruiters. Daarom startte een groep recruitmentprofessionals in 2018 met het uitwerken van het idee hoe goed recruitment er uitziet. Bijna 40 bepalingen geven duidelijkheid over hoe recruitment werkt.

De recruitercode beschrijft de kennis en het gedrag dat hoort bij bekwaam en integer recruitment en levert zo een bijdrage aan de professionalisering van recruiters. Iedereen die de code leest, weet daarna wat je van een professionele recruiter mag verwachten.

Vele smaken recruiters

De recruitercode is bewust zo geschreven dat iedereen hem kan snappen. Ook een kandidaat die hem leest, moet kunnen begrijpen wat hij of zij van een recruiter mag verwachten.

Maar de markt kent vele smaken recruiters met allemaal eigen normen en waarden. Wat bijvoorbeeld bij de ene een minimumnorm is, is bij de ander onhaalbaar. Daarom worden zogenoemde harde normen ontweken.

Nooit meer iets van je laten horen

Uiteraard is het nooit meer van je laten horen aan een afgevallen sollicitant geen optie. Helaas gebeurt zoiets maar al te vaak. Toch zijn richtlijnen moeilijk vast te stellen. Harde normen worden in de recruitercode daarom vermeden.

Dus niet: je moet binnen drie weken antwoorden. Maar wel: geef transparantie over je reactietermijn.

En als je bijvoorbeeld als recruiter een cv van een kandidaat doorstuurt, zonder dat je daar toestemming voor hebt, wordt dat afgekeurd.

De Selectie gelooft in integriteit

In De Recruitment Academy wordt naast de hard skills ook aandacht besteed aan competenties of dus de soft skills. Een onderschat onderdeel in het recruitment vak zijn die soft skills.

De Selectie Recruitment Academy maakt gebruik van gerenommeerde internationale methodieken om competenties, persoonlijke ontwikkeling en talenten inzichtelijk te maken. Waaronder de Myers-Briggs Type Indicator en  16 persoonlijkheidsfactoren.

Door te zien wie je zelf bent, kun je beter inschatten waar iemand anders gelukkig van wordt. Door jezelf te leren kennen, word je succesvoller in je vak en kun je iemand langer aan een organisatie binden.

Opleiding Ultimate Recruiter: weet alles over MBTI

De MBTI is het meest bekende persoonlijkheidsinstrument ter wereld. Het biedt een constructief en flexibel kader dat toegepast kan worden voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van menselijke interactie en persoonlijke ontwikkeling. MBTI is veel meer dan alleen een persoonlijkheidsvragenlijst.

Het MBTI-profiel laat zien hoe iemand omgaat met de wereld om zich heen en geeft inzicht in diens motivatie en de motivatie van anderen. Dit kan een sterke basis bieden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wie ben jij en wie is de ander?

De MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) brengt persoonlijkheidstypen in kaart en kan een constructief en flexibel kader bieden voor het begrijpen van individuele verschillen en sterke punten.

Om een indruk te geven: The Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) Stap I is gebaseerd op de persoonlijkheidstypetheorie van Carl Jung en geeft je persoonlijkheid weer met behulp van vier dimensies. Extraversion of Introversion – Waar richt je je aandacht op; Sensing of INtuition – Hoe neem je informatie op;  Thinking of Feeling – Hoe neem je beslissingen; Judging of Perceiving – Hoe ga je om met de wereld om je heen.

Opleiding Ultimate Recruiter bij De Selectie Recruitment Academy

De Selectie is ervan overtuigd dat Nederland heel hard heel goede corporate recruiters nodig heeft. De Selectie Recruitment Academy is een volwaardig traject om mensen klaar te stomen voor die markt. Het goed kunnen sparren is maar een klein onderdeel van het geheel.

Het is een traject van ongeveer zes maanden waarin alle aspecten aan bod komen die je nodig hebt om een ultimate recruiter te zijn. Ook een carrière bij De Selectie Recruitment Academy?

Ga je de Opleiding Recruiter bij De Selectie doen? Dan ben je bereid je grenzen te verleggen en jezelf uit te dagen – mogelijkheden te zien in plaats van onmogelijkheden. Zowel wat betreft werk als wat betreft jezelf.

Doe je mee?

jouw recruitment marketing team