Oplossingsgerichte training bij De Selectie - de Selectie

Oplossingsgerichte training bij De Selectie

oplossingsgerichte training

Oplossingsgerichte training en Positieve Focus bij De Selectie Recruitment Academy: voor beide partijen een waardevolle ervaring. De Selectie nodigt professionals uit een andere sector uit om de eigen kennis te verbreden met specifieke gesprekstechnieken en methoden.

Je laat iemand zelf de oplossing inzien

‘Het is heel zinvol en waardevol. Het heeft echt al wat gebracht.’

‘Dit is in de eerste sales gesprekken bij een bedrijf al goed toepasbaar. Je laat iemand zelf de oplossing inzien. Dit kun je ook bij een klant gebruiken.’

Niels Moelard – hoofdtrainer en partner De Selectie Recruitment Academy en corporate recruiter

Met oplossingsgericht communiceren stimuleer je het oplossingsgericht vermogen en het eigenaarschap van de ander. Doelen behalen door niets te doen. Op je handen zitten, niet invullen voor een ander, samen op zoek gaan naar positieve uitzonderingen, sterke kanten en de klantwaarde van je gesprekspartner.

Schaalwandelen met je team of hiring manager

‘In ons recruitment overleg met team Zwolle hebben we schaalwandelen meteen gedaan met z’n allen. We hebben een leerpunt ingebracht voor onszelf en dit hadden we van tevoren voorbereid. Alle collega’s hebben zo een persoonlijk leerdoel inzichtelijk gekregen. Het is heel mooi om dat in een vertrouwde groep te kunnen doen.’

‘Het was zo gaaf. Het model is heel logisch en makkelijk. Bijvoorbeeld je staat al op een drie. Wat heb je gedaan om op die drie te komen? Je ervaart het echt als je op de cijfers gaat staan; visualiseren en doen.’

Niels Moelard – hoofdtrainer en partner De Selectie Recruitment Academy en corporate recruiter

Oplossingsgerichte gesprekstechnieken en het probleem van de ander

Doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt. Dat klinkt zo logisch en simpel maar is toch niet vanzelfsprekend. De corporate recruiters bij De Selectie hebben te maken met sollicitatiegesprekken en hiring managers die vacatures hebben.

Je wil de ander helpen omdat hij of zij een probleem ervaart. En als recruiter maak je het probleem van de ander in feite ook je eigen probleem. Maar als je het zelf te snel oplost, loop je voorbij aan wat al eerder bereikt is en aan het doel van je gesprekspartner.

‘Hee. Eigenlijk werken we hier al heel oplossingsgericht.’

Een corporate recruiter bij De Selectie

Bewust bekwaam maken van wat je al doet en de vastlopers

Met de oplossingsgerichte training kun je ook bewust bekwaam maken van wat je eigenlijk al doet. Waardoor je makkelijker overweg kunt met de vastlopers.

Die gesprekken waarin je zelf keihard aan het werk bent. Waarin je de neiging hebt om steeds harder te werken in de communicatie. Gesprekken waarin je tips en advies gaat geven om tot snelle oplossingen te komen. Of situaties waar je je ergert aan het passieve gedrag van de ander.

Bij progressiegericht communiceren – ook wel oplossingsgericht communiceren genoemd – zoek je samen met je gesprekspartner of opdrachtgever uit wat die wil veranderen en nodig heeft.

Oplossingsgerichte training met Positieve Focus

Het stellen van vragen vormt de kern van oplossingsgericht werken. Die vragen gaan over het doel, over positieve uitzonderingen  en over sterke kanten. En je gebruikt oplossingstaal in plaats van probleemtaal. Iedereen kan profiteren van oplossingstaal – of je nu in de gezondheidszorg, het onderwijs of in het recruitment werkt.

In de trainingen bij Positieve Focus krijg je de achtergronden van oplossingsgericht werken en positieve psychologie en ga je oefenen met de technieken en de vragen. Technieken zijn onder andere contact maken aan de hand van sterke kanten, open vragen stellen, luisteren, de schaalvraag en complimenteren.

Jezelf overbodig maken

Samen ga je op zoek naar wat de ander wil veranderen. Het gaat erom jezelf overbodig te maken, zodat de ander op eigen kracht verder kan.

Oplossingsgericht communiceren binnen de wereld van recruitment geeft richting aan samenwerking en gedragsverandering. Het zorgt zowel voor medewerkers als gesprekspartners voor een positieve sfeer. Bij oplossingsgericht werken gaat het over wat er wel al goed gaat. Niet waar je vanaf wil, maar waar je naartoe wil.

Oplossingsgericht communiceren is actietaal om mensen in beweging te brengen.

Klantwaarde voorop is een uitdaging

Klantgericht werken staat voorop in organisaties die zich met (het welzijn van) mensen bezighouden. Toch is écht klantgericht werken in de praktijk een uitdaging. De ideale organisatie is volledig afhankelijk van de kwaliteit van de medewerkers: wat als je baas over je eigen werkplek zou zijn?

Het effect van oplossingsgericht organiseren is dat medewerkers meedenkers worden. Door mee te mogen denken, zullen medewerkers zich ook meer verantwoordelijk voelen. Oplossingsgericht communiceren kun je toepassen binnen je eigen organisatie en bij je klant.

Recruitment is teamwork

Als recruiter ben je op alle manieren afhankelijk van je opdrachtgever en een soepele samenwerking is belangrijk. Corporate recruiters bij De Selectie weten allang dat recruitment teamwork is. Toch willen opdrachtgevers vaak de oplossingen horen. Hoe kun je dat op een positieve manier beïnvloeden en sturen?

De Selectie en Positieve Focus kijken samen terug op een leerzame dag.

jouw recruitment marketing team