De Selectie op hogeschool Windesheim als vakspecialisten - de Selectie

De Selectie doceert op hogeschool Windesheim

De Selectie doceert op hogeschool Windesheim

Het niveau van De Selectie Recruitment Academy is hogeschool waardig. Onze Academy is een steeds serieuzer traject, waardoor we nu gezien worden als een opleiding op HBO niveau. Windesheim haalt de vakspecialisten erbij om hun mensen op te leiden.

Module recruitment in HR opleidingen

‘We zijn trots dat ze bij Windesheim enthousiast zijn over hetgeen waar wij als Selectie ook zo enthousiast over zijn.’

Niels Moelard – hoofdtrainer De Selectie Recruitment Academy en partner bij De Selectie

Het is nodig dat recruitment een belangrijker onderdeel wordt in HR opleidingen. De Selectie is door Menno Volkerink – docent HRM Windesheim en parttime recruiter – gevraagd om te sparren hierover. Samen hebben ze de module recruitment vormgegeven.

Binnen De Selectie vinden we het belangrijk om kennis te delen. Dat is ook de reden dat we graag onderdeel uitmaken van onderwijs en opleiding. En studenten HRM Windesheim zijn stagiairs bij De Selectie.

Vakspecialisten van De Selectie op hogeschool Windesheim

De Selectie is samen met hogeschool Windesheim gaan kijken welke onderwerpen aan bod zouden moeten komen in een aantal lessen. Specifieke onderdelen uit het totale recruitment principe van De Selectie zijn daar uit gepakt. Belangrijkste onderwerpen zijn diversiteit & inclusie, AI & recruitment en EVP & employer branding.

Tweedejaars HRM studenten aan hogeschool Windesheim krijgen in hun opleiding een module van drie maanden over recruitment, waarin twaalf lessen worden gegeven gecombineerd met een stage. Binnen die module verzorgen Selectiespelers Niels en Kayra nu onderwijs over EVP en employer branding in Windesheim Zwolle en Almere aan 60 studenten.

Belang van EVP en employer branding onderschat

‘De gemiddelde HRM student denkt niet aan het vak recruitment; ze zijn er zelfs vrij sceptisch over en weten er weinig van. HRM zit vaak meer aan de beleidsmatige kant. Het is gaaf om ze enthousiast te maken over hoe wij bij De Selectie het vak zien.’

‘Het is nieuw voor ze, maar we krijgen wel goede feedback. Ze vinden het wel erg marketing. Maar ze zien het belang ervan ook steeds meer in en vinden het super interessant.’

Niels Moelard

Recruitment marketing is keihard nodig

Recruitment marketing is keihard nodig om in contact te komen met mensen, ze binnen te halen én te houden. Het is nodig je EVP te onderzoeken om tot een goede vertaling te komen naar je werkgeversmerk. Het creëren van een stevig, zichtbaar en gefundeerd werkgeversmerk – employer brand – is belangrijker dan ooit.

‘Een goede employee value proposition – EVP – is onmisbaar voor een succesvol employer brand.’

Kayra Verweij – lead recruitment marketing De Selectie

Module EVP en employer branding op Windesheim

Kayra doet in De Selectie Recruitment Academy de trainingsmodule over EVP en employer branding en doet bij klanten veel met die trajecten. Een strategische aanpak bij recruitment zorgt ervoor dat de focus ligt op het aantrekken van mensen die passen bij de specifieke behoeften en cultuur van je organisatie. Hierbij is je werkgeversmerk van doorslaggevend belang.

‘Gisteren hebben we de eerste les gegeven aan studenten op Windesheim en die kwamen met leuke casussen uit hun stagebedrijf. We hebben gewerkt met voorbeelden van EVP en employer branding. Ze kwamen met dingen die echt wel beter kunnen op hun stage. Dat kunnen ze weer meenemen.’

Kayra Verweij

HR en marketing

Je ziet dat wij bij De Selectie veel belang hechten aan de marketing strategie en dat dit zinvol is. Zeker bij grote klanten is dat het uitgangspunt. In de recruitment strategie sessie werd duidelijk dat het geen HR feestje is; het hoger management kan het succes maken of breken.

Het is nodig om je recruitmentplannen als organisatie als totaal op te pakken, want we gaan van vinden naar binden op de arbeidsmarkt in 2024. En we zijn zelf het beste voorbeeld dat het zo werkt; van 10 naar 50 spelers in een jaar en nu ook nog twee nieuwe stagiaires vanuit Windesheim erbij. De Selectie maakt grote sprongen.

jouw recruitment marketing team