Recruitment Marketeer en Corporate Recruiter Duo - de Selectie

Aanvalsduo recruitment marketeer en corporate recruiter

recruitment marketeer

Om je recruitment en marketing – en dus je personeel – op orde te krijgen is samenwerking tussen de recruitment marketeer en de corporate recruiter enorm belangrijk. Samen versterken ze het werkgeversmerk en het wervingsproces.

Het ‘een-tweetje’ is constant nodig

Barry en Melissa vertegenwoordigen die speciale samenwerking bij HVC: een schone wereld – we doen het gewoon.

‘Je hebt elkaar altijd nodig om succesvol te zijn. Het gaat om het stukje zichtbaarheid vanuit verschillende kanten.’

‘Voor de juiste vacatures en de doelgroep-campagnes moet de marketeer constant gevoed worden door de recruiter. Alleen met goede content kun je het juiste verhaal vertellen.’

Barry van der Vaart – corporate recruiter De Selectie en HVC

Het imago van de vuilnisman is niet heel erg sexy

‘In deze tijden moet je als werkgever echt een plan hebben om op de juiste plekken zichtbaar te zijn en hoe je je werkgeversverhaal vertelt. Het imago van de vuilnisman is niet heel erg sexy. Maar HVC is veel meer dan alleen inzameling van vuilnis.’

‘De juiste content en tone of voice om de doelgroep te verleiden – lever een waardevolle bijdrage aan een schonere wereld – zijn daarmee de sleutel tot succes in het vervullen van onze vacatures.’

‘Waarom willen mensen hier graag werken? Wat onderscheidt HVC van onze conculega’s? Onder andere met De Selectie hebben we hier een boost aan gegeven. We zijn beter zichtbaar. De vacatureteksten sluiten beter aan. Zo zorgen we voor een hogere kwaliteit van sollicitanten.’

Michel Zwanenburg – teamleider HR Service Center bij HVC Groep

Wat bied jij je medewerkers als ze voor jou kiezen?

Een goede employee value proposition – EVP – is onmisbaar voor een succesvol employer brand. Je laat hiermee als werkgever zien welke meerwaarde jij je medewerkers biedt als ze voor jou kiezen.

Het gaat daarbij steeds vaker ook om de persoonlijkheid en waarden van je organisatie. Recruitment marketing komt neer op het positioneren van je werkgeversmerk, het aantrekken van talent en talent werven én binden aan je bedrijf.

‘De marketeer heeft input nodig van de recruiter en andersom. De vacatures moeten in lijn liggen met een EVP en een employer brand.’

Barry van der Vaart

Samen voor een beter resultaat

Bij HVC wordt de samenwerking van de corporate recruiter en recruitment marketeer bewust ingezet. Met een goede recruitment marketingstrategie weet je op welke communicatiekanalen je actief moet zijn om de juiste doelgroep te bereiken.

‘Een corporate recruiter en een marketeer zijn echt wel twee specialismen. Door recruitment marketing als specialisme te erkennen heb je meer focus in de rol van recruiter. En samen ga je een beter resultaat neerzetten.’

Michel Zwanenburg

Meer kwaliteit van sollicitanten

Marketing maakt werk van de zichtbaarheid van vacatures en doelgroepen en organisaties. Door slim naar je data te kijken wordt zichtbaar wat het meest effectief is voor bepaalde vacatures.

‘Door de inzet van recruitment marketing creëren we meer bereik, betere kandidaten, hogere conversie en lagere kosten per aangenomen kandidaat.’

‘Barry en Melissa zorgen voor meer kwaliteit van sollicitanten.’

Michel Zwanenburg

Marketeer heeft input nodig van de recruiter en andersom

De marketeer moet worden gevoed met de informatie van de recruiter op inhoudelijk gebied zodat die pakkende teksten kan maken. De corporate recruiter voert de gesprekken met de leidinggevenden en heeft de creativiteit nodig van de recruitment marketeer.

‘Hoe beter je die samenwerking opzet, des te meer resultaat je krijgt.’

Melissa Roossien – recruitment marketeer De Selectie en HVC

Welke vacatures krijgen nu aandacht?

Melissa is op dit moment ook veel zelfstandig aan het werk bij HVC. Als marketeer is ze de lijn tussen communicatie, recruitment en externe partijen.

‘Elke week zijn er zoveel informatiestromen. Het is elke keer erg belangrijk om die communicatielijnen bij elkaar te krijgen en bij elkaar te leggen wat belangrijk is. Het is nodig dit actueel te combineren zodat je succes kunt hebben met de juiste vacatures en de juiste kanalen.’

‘Er moet een sociale media planning gemaakt worden; welke vacatures krijgen nu extra aandacht en welk verhaal gaat naar buiten?’

Melissa Roossien 

Een schitterend employer brand

Bij HVC ziet men de noodzaak van de samenwerking tussen marketing en recruitment. Barry kwam binnen bij HVC en trof daar al een goede basis. Later werd Melissa ingezet als recruitment marketeer.

‘Er was hier al een schitterend employer brand met veel ingrediënten. Het is erg mooi om daar een vervolg aan te mogen geven. We gaan nu ook bezig met referral; hoe we de mensen intern ook kunnen aanzetten tot werving en ze tot ambassadeurs kunnen maken.’

Barry van der Vaart

Je recruitment en marketing op orde

Recruitment is marketing: er is recruitment nodig waarbij interactie centraal staat. Als je als bedrijf de juiste mensen wil aantrekken, is de combinatie van recruitment marketing en corporate recruitment zo belangrijk.

Teamgenoten Levi en Marjolein werken – behalve het duo dat nu centraal staat – ook nog vanuit De Selectie bij HVC. Uiteindelijk is het doel dat HVC op eigen kracht verder kan.

Geen wervingsprobleem meer – dat kan echt.

Jij ook?

jouw recruitment marketing team